Medical Laboratory

بعد از اینکه آزمایش خون یا هر آزمایش دیگری دادید می توانید در این قسمت با افراد خبره در این زمینه ارتباط برقرار کنید و از مشاوره آن‌ها استفاده کنید.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply